Behandlersiden

Medarbejderen er blevet tvunget/overtalt over i en anden afdeling og dette kan alene være utrygt. For at skabe sympati og en tæt og ærlig dialog, fra starten, praktiserer jeg rapport for at bevare hans reptilkompleks i ro. Hvis ikke jeg fra starten har en god oplevet parallelitet med ham, så kan han begynde at tvivle på mine motiver. Hvis reptil komplekset aktiveres vil det limpiske system reagere og det logisk/fornuft/rationelle center Neocortex blive deaktiveret. Når fornuften deaktiveres, så reduceres hans evnen til at drage konklusioner og hans følelser bliver i større grad han eneste beslutningsgrundlag. Rapport mindsker den oplevede fysiske afstand mellem individer.

Selvom Neocortex er flere tusinde år gammel, så er Neocortex i evolutionær sammenhæng, stadig ung. Dvs. at det er det limbiske system og reptilhjernen, som stadig er den ”stærke” den som driver de flere af vores beslutninger. For som neurologen Donald B. Calne. er nået frem til i sin nobelprisvindende forskning, så er den essentielle forskel på fornuft og følelse, at hvor logik leder til konklusioner, så er det følelser, der fører til handling.

 

Repræsentationssystem

Man hører, mærker, lugter og smager den ydre verden. Ligeledes genskaber man de samme sansninger i sit indre og repræsenterer verden for sig selv, ved at bruge sin sanser indad.

Man bruger sine repræsentationssystemer i alt, hvad man gør – fx erindrer, planlægger, fantaserer og løser problemer.

Med det faktum, at kun 7% af betydningen for kommunikationen er det talte ord, så er det vigtigt for mig at jeg vælger et sprog, så han forstår præcis det jeg forsøger at kommunikere. Jeg afkoder hurtigt hans repræsentationssystem til at være AD over V. Jeg begynder at tilpasse mit sprogbrug for at mine budskaber bedre trænger igennem og vi får en god dialog ud af dette mærker jeg. Jeg bliver samtidig bevidst om at mine egne præferencer og naturlige sprogbrug ikke må forstyrre i denne sammenhæng.

Hans øjenbevægelser er ofte ned mod højre, set fra min optik. Hans armbevægelser er under brystet.

Han første fremlæggelse er også et Gant-diagram af den helt tunge slags.
Jeg føler mig meget tidligt overbevist om, hvordan hans repræsentationssystem er skruet sammen.

Giver det mening for dig? Begynder jeg at anvende som outro på budskaber. Han visuelle sekundære solcreme er mig meget nemt, at se for mig, hvordan jeg skal forholde mig til. Jeg her nemlig selv meget visuel og benytter ofte tavle eller papir til at kommunikere.

 

 

Meta programmer

Meta-programmer er nogle ”programmer” som styrer handling og adfærd. Det er styrende for hvordan du bearbejder den information du opsamler og hvordan du derved træffer beslutninger ud fra. Ved at klassificere respondentens præferencer indenfor et givent metaprogram kan du italesætte dit budskab på en for respondenten naturlig og mere ligefrem forståelig måde. Det kan vi godt lide!

Jeg stiller tidligt i 1. og 2. samtale en række klassifikationsspørgsmål, som har til formål at fastlægge han præferencer. Både åbne og mere lukkede spørgsmål.

Han motivationsretning optager mig meget idet jeg anser hans midlertidige ansættelse som en mulig trussel for hans lyst til at give den en ekstra skalle og indleve sig i denne store kortvarige opgave inden han igen vender retur til sin tidligere chef og afdeling.

Hans svar er hver eller og selvom jeg har boret ned i det senere, så er han hverken fugl eller fisk, hvilket vil sige at han er en af de 20% som ligger midt i mellem og afhængigt af konteksten naturligvis kan svinge ud til siderne. Eksempelvis vil han gerne undgå tilbageløb på projektet og vil også meget gerne opnå kommerciel succes og skabe grobund for fremtidig omsætning. Han vil også gerne undgå at lave noget brugerne ikke har behov for.

Hans relationsfilter spørger jeg indtil, ved at spørge ham om forholdet mellem hans daværende stilling og hans forventning til det forestående arbejde. Her fremlægger han bl.a. bekymringer omkring dette nye store domæne han skal tilegne sig viden inden for,  inden han kan komme i gang for alvor. Dog nævner han at, hans erfaring med systemer giver ham en fordel og den del jo for så vidt er det samme. Jeg mener selv at lighederne mellem de 2 stillinger er langt flere, men hans relationsfilter er skruet anderledes sammen og det er vigtigt for mig at forstå, når jeg kommunikerer med ham, så jeg ikke giver ham indtryk af at jeg fx bagatelliserer hans tilegnelse af den ekstra viden, som han tilkendegiver han har behov for.

Hans referenceramme er den teoridel, som i studiemæssig sammenhæng har mest kød på. Jeg spørger ind til dette via spørgsmål, som. ”Hvordan afgører du, at du har ret?” eller Hvordan ved du at din beslutning er den rette?

Han svarer lidt modstridt på mine spørgsmål. Både, at det er noget han selv afgører, men henviser også til ekstern litteratur og projektmetoder og tidligere arbejdspladser. Han leverer også flere on-the-fly analyser undervejs i vores samtaler baseret på, hvad hans egen overvisning siger ham. Disse modstridende svar forvirrer mig.

Jeg stiller ham også spørgsmål, som tvinger negeret bevisførelse, idet jeg ikke vurderer han kan have fået ekstern input nok til at redegøre på denne vis. Eksempel: Du har nu fortalt mig hvorfor det er en god ide og tænkte om du også kan fortælle mig, hvorfor det ikke er en myggespray? Det tvinger ham til at have besøgt flere veje og have stor overblik, hvilket han i det givne tilfælde ikke har gjort, idet, at dette tidsmæssigt ville have været umuligt, vurderer jeg. Samtidig ved jeg kva den korte distance mellem vores borde at hans eksterne berøringsflade på området har været spinkel. Han har dog også meget svært ved at redegøre for dette spørgsmål og henviser til metoder, som kan føre til svaret.